voorschriften en attesten

Voorschriften worden enkel afgeleverd tijdens een raadpleging. Het is belangrijk om regelmatig de noodzaak, de werking en eventuele nevenwerkingen van medicatie te evalueren. Dit kan enkel tijdens een raadpleging. We zorgen ervoor dat u voldoende voorschriften meekrijgt tot aan de voorziene opvolgraadpleging.


Voor het invullen van formulieren en attesten is informatie en tijd nodig. Daarnaast verplicht de Orde der Artsen ons om in vrijwel alle situaties documenten slechts op te stellen na een medische raadpleging waarin de arts de nodige actuele informatie kan verzamelen en een klinisch onderzoek kan uitvoeren. Wij vragen dus om ook hiervoor een afspraak te maken.

Vraag enkel attesten die volledig stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden. Weet dat zowel het vragen als afleveren van een vals attest strafbaar is.