visie

Als huisartsen van Medisch Centrum Groenestraat willen wij u laagdrempelig en met een open attitude ontvangen voor allerhande problemen. We zoeken samen met u naar een oplossing die enerzijds wetenschappelijk onderbouwd is, maar anderzijds ook aangepast is aan uw situatie. Hierbij willen we verder kijken dan het acute probleem en ook aandacht hebben voor chronische zorg en preventie. We vinden het belangrijk u ook in dit proces te betrekken.


We engageren ons om kwalitatieve geneeskunde te verzorgen. Hiervoor scholen wij ons op regelmatige basis bij.


We kiezen er bewust voor om als team te werken. Naast de organisatorische voordelen komt dit ook onze kwaliteit van zorg ten goede. Met twee weet je immers meer dan alleen. Het samenwerken met zorgverleners van andere disciplines (andere artsen en ‘paramedici’ zoals psychologen, diëtisten…) is een grote meerwaarde. Daarom willen we uitgroeien tot een multidisciplinair centrum.

Om onze samenwerking te bevorderen, vindt er op regelmatige tijdstippen overleg plaats en delen wij hetzelfde medisch dossier. Zo kan u steeds door elke huisarts van de praktijk verder geholpen worden.