globaal medisch dossier

Het beheer van al uw medische gegevens door één huisartsenpraktijk draagt bij tot een betere kwaliteit van de zorg. Het komt zowel de individuele begeleiding als de communicatie tussen zorgverstrekkers ten goede. Sluit daarom best een Globaal Medisch Dossier (GMD) af bij uw huisarts.

Dit elektronische dossier bevat onder meer alle gegevens over:

  • vaccinaties

  • allergieën

  • medische onderzoeken

  • behandelingen

  • verslagen van specialisten en andere zorgverleners

  • overzicht van het geneesmiddelengebruik

Het GMD geeft een totaalbeeld van de gezondheidssituatie van de patiënt.

Patiënten met een GMD krijgen vermindering van het remgeld op de consultatie, volledige terugbetaling van het supplement voor een avondraadpleging en verhoogde terugbetaling bij doorverwijzing naar bepaalde specialisten. Deze voordelen gelden bij alle artsen van de praktijk.

Een GMD afsluiten is gratis. Met uw toestemming zullen wij dit voor u bij het ziekenfonds in orde brengen. Het GMD wordt jaarlijks door het ziekenfonds stilzwijgend verlengd.

U kan, wanneer u dit wenst, steeds vragen om het door te geven aan een andere huisarts.

Informatie eHealth

Indien u hiermee akkoord gaat, kunnen wij met uw dossier ook van een aantal digitale toepassingen gebruik maken. Via het sterk beveiligde ‘eHealth-portaal’ kunnen wij gegevens met andere hulpverleners uitwisselen. Dit is een systeem in meerdere richtingen:

  • Wij kunnen gegevens van andere hulpverleners downloaden, bv. verslagen van onderzoeken en ziekenhuisopnames, bevindingen van thuisverpleegkundigen, metingen bij Kind en Gezin…

  • Wij kunnen sommige gegevens uit uw GMD ook beschikbaar maken voor andere zorgverleners waarbij u in behandeling of opvolging bent (dus waarmee u een ‘therapeutische relatie’ hebt). Dit kan zeer nuttig zijn wanneer u in het ziekenhuis of bij de dokter van wacht komt en men u vraagt naar de thuismedicatie, de laatste vaccinaties, de details van uw eventuele chronische aandoening… Deze gegevens kunnen wij bundelen in een gezondheidssamenvatting (of ook SumEHR genoemd) en op dit eHealth-portaal plaatsen, zodat dit kan geraadpleegd worden.

  • Als patiënt hebt u ook toegang tot het eHealth-portaal en kan u een groot deel van bovenstaande medische gegevens ook zelf raadplegen. U kan hiervoor surfen naar de website www.mijngezondheid.belgie.be, waar alles gebundeld wordt. Voor het deeltje medische rapporten en resultaten, kan u ook rechtstreeks naar de website www.cozo.be gaan.

Indien wij deze toepassingen voor u mogen activeren, kan u dit tijdens de raadpleging laten weten.